Regulamin

Regulamin sklepu internetowego B2B firmy DATA OPTICS POLAND Sp. z o.o.

1. Właścicielem sklepu B2B http://www.dataoptics.com.pl (dalej zwanego "Sklep") jest firma:

Data Optics Poland Sp. z o.o.
ul. Wróblewskiego 38
45-759 Opole

NIP 754-260-78-54
KRS: 0000089894

dalej zwana „Sprzedającym”.

2. Sprzedający nie prowadzi sprzedaży konsumenckiej za pośrednictwem Sklepu.

3. Kupującym może być jedynie przedsiębiorca (dalej zwany „Klientem”) w rozumieniu kodeksu cywilnego - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.

4. By uzyskać możliwość składania zamówień poprzez Sklep wypełnić należy formularz rejestracyjny dostępny pod adresem: http://www.dataoptics.com.pl/customer/action/register
Rejestracja klientów nie jest automatyczna. Odbywa się w godzinach pracy Sprzedającego. Zgłoszenia przed aktywacją konta są weryfikowane i ustawiane są odpowiednie warunki handlowe.

5. Zawartość Sklepu (towar z podaną ceną) nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu przepisu art. 71 kodeksu cywilnego. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza ofertę klienta, która wymaga akceptacji Sklepu. Klient zamiast oferty może złożyć zapytanie ofertowe w odniesieniu do konkretnego produktu znajdującego się w ofercie Sklepu.

6. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją postanowień tego Regulaminu.

7. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen. W takich przypadkach Sklep zobowiązuje się do poinformowania niezwłocznie Klienta o zaistniałej sytuacji. W razie braku akceptacji nowej ceny zamówienie na określony produkt nie będzie realizowane, a umowa uznana jest za nie zawartą. Sklep w wyjątkowych przypadkach ma prawo dokonać zmiany ceny w przypadku zamówień będących w trakcie realizacji, które zostały już potwierdzone (zaakceptowane) poprzez potwierdzenie realizacji zamówienia.

8. Zawarcie umowy następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego, o czym informuje on Klienta w terminie do 48 godzin od złożenia zamówienia.

9. Podane przy produktach ceny są cenami netto. Nie obejmują one kosztów przesyłki.

10. Realizacja zamówienia może być uzależniona od dokonania wpłaty całości lub części wartości zamówienia lub uzyskania limitu kredytu kupieckiego co najmniej wartości zamówienia lub zgody Sprzedającego na wysłanie zamówienia za obraniem (płatnego przy odbiorze).

11. Zakupiony towar wraz z wybranym przez Klienta dokumentem sprzedaży jest wysyłany wybranym przez Klienta przewoźnikiem na podany przez Klienta w formularzu zamówienia adres.

12. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Klienta wyłącznie na zasadach rękojmi.

13. Klient przed odebraniem przesyłki powinien sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W takim przypadku Klient nie powinien przyjmować przesyłki i w obecności doręczyciela sporządzić protokół szkody oraz niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym.

14. Każdego klienta i użytkownika Sklepu obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się pod adresem: http://http://www.dataoptics.com.pl/page/polityka
Zmiany wprowadzone w Polityce Prywatności nie mogą doprowadzić do pogwałcenia zasady, iż Sklep nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych swoich Klientów/użytkowników. Sklep zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.

15. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo
i rzeczowo.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.
Aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookies na naszej stronie, sprawdź naszą Politykę Prywatności.

Akceptuję