• Home »
  • Polityka prywatności

Polityka prywatności

Polityka prywatności sklepu www.dataoptics.com.pl

Serwis prowadzony jest przez Data Optics Poland Sp. z o.o. ul. Wróblewskiego 38 45-759 Opole, która jest administratorem serwisu.


1. Administrator przywiązuje szczególną wagę do prywatności użytkowników serwisu. Zbierane i przetwarzane są wyłącznie te dane, które są niezbędne dla realizacji usług świadczonych przez Administratora.
2. Zbierane dane przetwarzane są w celu:
a. Właściwego wykonania usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu.
b. W celu wypełnienia usprawiedliwionych potrzeb Administratora, dotyczących marketingu świadczonych przez niego usług.
3. Formularz rejestracyjny wymaga podania nazwy klienta, adresu korespondencyjnego, adresu e-mail. Dodatkowo klient może podać Numer Identyfikacji Podatkowej oraz imię i nazwisko pracownika odpowiedzialnego za kontakt z Administratorem.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jest ono jednak niezbędne w celu wykonania usług świadczonych przez Administratora.
5. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami prawa, w szczególności z Ustawą o ochronie danych osobowych. Każdy użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania oraz wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania jej danych, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych, w celach marketingowych.
6. Formularz rejestracyjny umieszczony jest w bezpiecznym miejscu Serwisu, a łączenie z nim następuje przy użyciu bezpiecznego połączenia szyfrowanego 128/256 bitowym kluczem. Identyfikacja serwera następuje na podstawie zaufanego certyfikatu. Przekazywane dane szyfrowane są za pomocą protokołu SSL.
7. Wszystkie dane przechowywane są w profesjonalnym centrum przetwarzania danych, w postaci zaszyfrowanej. Dostęp do danych mają wyłącznie osoby pisemnie upoważnione przez Administratora, wyłącznie w zakresie niezbędnym do wykonywanych czynności.
8. Żadne zebrane dane osobowe nie są oraz nie będą przekazywane ani udostępniane innym podmiotom, poza przypadkami wynikającymi z konieczności wykonania zobowiązań wobec użytkownika, oraz wynikających, lub mogących wyniknąć z przepisów obowiązującego prawa.
9. Serwis wykorzystuje mechanizm sesyjnych plików cookies. Wykorzystywany jest w celu logowania i podtrzymania sesji użytkownika, a także w celu właściwej obsługi procesu zakupu w sklepie internetowym.
10. Dodatkowo Serwis zamieszcza w urządzeniu użytkownika stałe pliki cookiees, w celu ułatwienia procesu sprzedaży (przywrócenie danych koszyka na wypadek przerwania sesji, a także w celu zapewnienia właściwego przebiegu głosowania w organizowanych przez Serwis badaniach marketingowych.
11. Ze względów technicznych serwis zbiera informacje dotyczących adresów IP komputerów łączących się z serwisem oraz dane zawierające się w nagłówkach protokołu http, informujące o używanej przeglądarce internetowej i używanym systemie operacyjnym. Dane te są wyłącznie wykorzystywane do celów statystycznych.
12. Serwis korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. ("Google"). Google Analytics używa "cookies", czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe Korzystając z niniejszej witryny internetowej użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej.
13. Użytkownik może nie wyrazić zgody na pozostawianie plików cookies na własnym urządzeniu, poprzez odpowiednie ustawienie opcji prywatności w preferencjach używanej przeglądarki internetowej, co jednak może negatywnie wpłynąć na funkcjonowanie Serwisu.

SZYBKI KONTAKT

wyślij e-mail

Szymon Pająk - 695 930 460
Artur Porada - 695 930 445
Bartek Sawicki - 695 830 461
Tomasz Siwiński - 695 930 444
Magda Stasiak - 695 930 442