• Home »
  • Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna

Informacja dotycząca ochrony danych udostępnianych Administratorowi – firmie Data Optics Poland Sp. z o.o., zgodna z rozporządzeniem RODO (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

1. Administrator danych osobowych
Data Optics Poland Sp. z o.o., zwana dalej Data Optics, jest najbardziej wyspecjalizowaną hurtownią osprzętu światłowodowego w Polsce. W związku z prowadzoną działalnością, zgodnie z europejskimi przepisami, Data Optics jest administratorem danych osobowych.
Dane kontaktowe:

Data Optics Poland Sp. z o.o.
ul. Wróblewskiego 38
45-759 Opole
tel. 77 4428082
fax 77 4428083
e-mail: ds@dataoptics.com.pl

2. Cele przetwarzania danych
Dane osobowe przetwarzane przez Data Optics służą głównie do:
- prawidłowego wykonywania świadczonych przez firmę usług;
- celów podatkowych/rachunkowych związanych z przebiegiem transakcji;
- prowadzenia uzasadnionych działań biznesowych firmy i marketingu świadczonych usług.

3. Źródła i kategorie danych
Dane pozyskiwane są bezpośrednio poprzez kontakt kontrahenta z Data Optics lub od współpracujących z Data Optics producentów i dystrybutorów.
Przetwarzane są następujące kategorie danych osobowych:
– nazwa reprezentowanej firmy, adres siedziby, NIP;
- imię i nazwisko osób kontaktowych, nr telefonów, adresy email, dodatkowe adresy np. wysyłki towaru lub oddziałów firmy;
– historia współpracy tj. wiadomości email, podsumowanie rozmów telefonicznych, spotkań (np. w celu ewentualnego procesu reklamacyjnego związanego z zamówieniem),
- w przypadku strony internetowej dodatkowo pliki cookies oraz adresy IP w celach min. niespersonalizowanej analizy ruchu na stronie.

4. Odbiorcy danych
Odbiorcami danych są, lub mogą być:
- podmioty przetwarzające dane na nasze zlecenie, na podstawie zawartej przez nas umowy lub organy publiczne działające z tytułu podstawy prawnej.

5. Informację o prawach osób, których dane osobowe przetwarza Data Optics
Data Optics zapewnia realizację następujących praw przysługujących osobom, których dane osobowe są przetwarzane:
- prawo do informowania o przetwarzaniu danych osobowych
- prawo dostępu do treści przetwarzanych danych osobowych
- prawo do sprostowania danych
- prawo żądania od Administratora usunięcia danych
- prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych
- prawo do przenoszenia danych
- prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
- prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej
- prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie
- prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.

6. Czas przechowywania danych
Dane są przechowywane dopóki będzie istniała podstawa prawna/ podstawa uzasadnionego interesu firmy Data Optics, by je przechowywać lub do momentu wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

7. Podstawy do przetwarzania danych
Podstawą prawną do przetwarzania danych jest konieczność wynikająca z poprawnego zrealizowania świadczenia usługi na podstawie umowy kupna-sprzedaży oraz podstawa wypełniania przez nas uzasadnionych interesów firmy.

8. Profilowanie
Profilowanie danych osobowych przez Data Optics polega na przetwarzaniu danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji, w szczególności do analizy lub prognozy preferencji oraz zainteresowań.

SZYBKI KONTAKT

wyślij e-mail

Szymon Pająk - 695 930 460
Artur Porada - 695 930 445
Bartek Sawicki - 695 830 461
Tomasz Siwiński - 695 930 444
Magda Stasiak - 695 930 442