• Home »
  • Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna

Informacja dotycząca ochrony danych udostępnianych Administratorowi – firmie Data Optics Poland Sp. z o.o., zgodna z rozporządzeniem RODO (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

1. Administrator danych osobowych
Data Optics Poland Sp. z o.o., zwana dalej Data Optics, jest najbardziej wyspecjalizowaną hurtownią osprzętu światłowodowego w Polsce. W związku z prowadzoną działalnością, zgodnie z europejskimi przepisami, Data Optics jest administratorem danych osobowych.
Dane kontaktowe:

Data Optics Poland Sp. z o.o.
ul. Wróblewskiego 38
45-759 Opole
tel. 77 4428082
fax 77 4428083
e-mail: ds@dataoptics.com.pl

2. Cele przetwarzania danych
Dane osobowe przetwarzane przez Data Optics służą głównie do:
- prawidłowego wykonywania świadczonych przez firmę usług;
- celów podatkowych/rachunkowych związanych z przebiegiem transakcji;
- prowadzenia uzasadnionych działań biznesowych firmy i marketingu świadczonych usług.

3. Źródła i kategorie danych
Dane pozyskiwane są bezpośrednio poprzez kontakt kontrahenta z Data Optics lub od współpracujących z Data Optics producentów i dystrybutorów.
Przetwarzane są następujące kategorie danych osobowych:
– nazwa reprezentowanej firmy, adres siedziby, NIP;
- imię i nazwisko osób kontaktowych, nr telefonów, adresy email, dodatkowe adresy np. wysyłki towaru lub oddziałów firmy;
– historia współpracy tj. wiadomości email, podsumowanie rozmów telefonicznych, spotkań (np. w celu ewentualnego procesu reklamacyjnego związanego z zamówieniem),
- w przypadku strony internetowej dodatkowo pliki cookies oraz adresy IP w celach min. niespersonalizowanej analizy ruchu na stronie.

4. Odbiorcy danych
Odbiorcami danych są, lub mogą być:
- podmioty przetwarzające dane na nasze zlecenie, na podstawie zawartej przez nas umowy lub organy publiczne działające z tytułu podstawy prawnej.

5. Informację o prawach osób, których dane osobowe przetwarza Data Optics
Data Optics zapewnia realizację następujących praw przysługujących osobom, których dane osobowe są przetwarzane:
- prawo do informowania o przetwarzaniu danych osobowych
- prawo dostępu do treści przetwarzanych danych osobowych
- prawo do sprostowania danych
- prawo żądania od Administratora usunięcia danych
- prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych
- prawo do przenoszenia danych
- prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
- prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej
- prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie
- prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.

6. Czas przechowywania danych
Dane są przechowywane dopóki będzie istniała podstawa prawna/ podstawa uzasadnionego interesu firmy Data Optics, by je przechowywać lub do momentu wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

7. Podstawy do przetwarzania danych
Podstawą prawną do przetwarzania danych jest konieczność wynikająca z poprawnego zrealizowania świadczenia usługi na podstawie umowy kupna-sprzedaży oraz podstawa wypełniania przez nas uzasadnionych interesów firmy.

8. Profilowanie
Profilowanie danych osobowych przez Data Optics polega na przetwarzaniu danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji, w szczególności do analizy lub prognozy preferencji oraz zainteresowań.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.
Aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookies na naszej stronie, sprawdź naszą Politykę Prywatności.

Akceptuję