Kabel światłowodowy typu A/I-DQ(ZN)H (SL-ZH) 4x50/125 OM4, uniwersalny jednotubowy, śr. 6.0mm, 1300N

A/I-DQ(ZN)H (SL-ZH)

0116043-SLA-4-01x04-ZH-D


BUDOWA KABLA

• Centralna tuba o średnicy 2,5mm
• Tuba wypełniona żelem tiksotropowym zawiera 4 włókna 50/125 OM4 w pokryciu pierwotnym 250µm
• Zbrojenie z włókna szklanego dla podwyższonej ochrony przed gryzoniami
• Zewnętrzny płaszcz - bezhalogenowy nierozprzestrzeniający płomienia
• Siła ciągnienia 1300 N

WŁAŚCIWOŚCI

• Przystosowany do zaciągania do kanalizacji kablowej pierwotnej lub wtórnej
• Ze względu na odporność na promieniowanie UV może być układany na estakadach i dachach budynków oraz liniach napowietrznych
• Dzięki zastosowaniu powłoki bezhalogenowej oraz niskiemu promieniowi gięcia kabel doskonale nadaje się do układania wewnątrz budynków
• Kabel w pełni dielektryczny
• W instalacjach pionowych możliwość ułożenia do 100m w pionie (zaleca się robić 2-3 pętle co 50m)
• Powłoka wykonana z materiałów trudnopalnych, bezhalogenowych, odpornych na promieniowanie UV, ścieranie i korozję
Średnica zewnętrzna 6.0 ± 0.4 mm
Waga 45 kg/km
Maksymalna siła ciągnienia dynamiczna 1300 N
Odporność na zgniatanie 1000N
Minimalny promień zginania podczas instalacji 20 x średnica kabla
Minimalny promień zginania podczas pracy 10 x średnica kabla
Temperatura składowania -20 °C do + 60 °C
Temperatura eksploatacji -20 °C do + 70 °C
Grubość płaszcza 1.2 ± 0.2 mm
Kolor płaszcza czarny